Viši referent za administrativno tehničke poslove - tehnički tajnik, Domar,

 ...samouprave HNŽ objavljuje JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme 1. Viši referent za administrativno tehničke poslove - tehnički tajnik 1 izvršitelj,  Službeno zvanje: viši referent, Obavlja slijedeće poslove: prati,... 

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegov...

Mostar
prije 6 dana

Viši referent-tajnica, Viši referent za administrativne poslove

 ...Unutarnja organizacijska jedinica: Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove - 01. Viši referent-tajnica - 02. Viši referent za administrativne poslove Opis poslova - Pozicija 01: -obavlja tehničke i administrativne poslove za potrebe ministra i Tajnika... 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

Mostar
pre mesec dana

Referent - Administrativno-tehnički sekretar

Opis poslova: Obavlja tehničku obradu predmeta, prijepisa tekstova te druge poslove po nalogu Pravobranioca a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta broj Jp:4/05 od 3.2.2005. godine. Uslovi za obavljanje poslova: Pored općih uslova predviđenih... 

Grad Mostar

Mostar
prije 25 dana

Administrativni referent za poslove pisarnice, Tehnički Sekretar

 ...Zajedničke službe Odsjek za opšte, pravne i kadrovske poslove 1/01 Administrativni referent za poslove pisarnice Opis radnih zadataka :...  ...zaposlenik Sektor za zakonsko mjeriteljstvo 1/02 Tehnički Sekretar Opis radnih zadataka: Obavlja administrativne... 

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent specijalist za administraciju i tehničke poslove

 ...mjesto: Odjel za javne nabavke i logistiku - Referent specijalist za administraciju i tehničke poslove ________________________________________________...  ...Opis poslova : Referent specijalist vrši administrativno-tehničke poslove i druge poslove za šefa Odjela... 

Sekretarijat Predsjedništva BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Viši referent - ekonom

 ...finansija Sektor za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove # Viši referent - ekonom - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : vrši...  ..., pribora i opreme, organizuje održavanje i servisiranje tehničkih uređaja, brine se o izdavanju i evidenciji potrošnog... 

Federalno ministarstvo financija - finansija

Sarajevo
prije 20 dana

Viši referent za opšte poslove u Odsjeku za opšte i finansijske poslove ...

Opis poslova: Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Odsjeka, kao što su prijem, sređivanje, obrada i čuvanje prepiske, dokumentacije i arhive;...  ...Vrsta radnog mjesta: zaposlenik na radnom mjestu višeg referenta. Pripadajuća osnovna plata: 960,00 KM Mjesto... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Banja Luka
pre 2 meseci

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

Opis poslova: prate se propisi iz djelokruga rada; vrši se kontrola i kontiranje gradskih...  ...tih podataka; obavljaju se i drugi poslovi koje odredi šef Stručne službe ili Gradonačelnik...  ...poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Viši referent - matičar ...

 ...boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove: 1. Namještenik: Viši referent – matičar................................................  ..., metalskog, saobraćajnog ili drugog smjera tehničke struke, položen ispit za profesionalnog vatrogasca, položen... 

Općina Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci

Viši referent Studentske službe

opis poslova: ~ Obavlja poslove upisa i ispisa studenata, sastavlja sve potrebne evidencije i statističke izvještaje o studentima preddiplomskih...  ...za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto višeg referenta studentske službe – NE OTVARATI/“ Natječaj je preuzet... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci

Referent za poslove pisarnice

 ...ODNOS Sektor za opće, pravne i kadrovske poslove/Pisarnica Mjesto rada : Ispostava Sarajevo # Referent za poslove pisarnice (R.M. Sistematizacija 59.)...  ...Posebni uvjeti : SSS (IV. stupanj) društvenog, tehničkog ili općeg usmjerenja – najmanje jedna godina radnog... 

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Administrativno - tehnički saradnik

Opis poslova: obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Kabineta predsjedavajućeg Doma; prima, otprema, evidentira i raspoređuje poštu upućenu Kabinetu predsjedavajućeg Doma; evidentira sastanke predsjedavajućeg Doma i brine o osiguravanju uslova... 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Vozač u Službi za kadrovsku politiku i administrativne poslove

Opis poslova: upravlja putničkim vozilom...  ...; stara se o tehničkoj opremljenosti i ispravnosti...  ..., održavanja, tehničkog pregleda i...  ...vrši i druge poslove koje odredi neposredno...  ...: VKV vozač -viši referent Uz prijavu na...  ...kadrovsku politiku i administrativne poslove... 

GeneralnI sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Administrativni - tehnički sekretar

 ...zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, u svojstvu administrativno – tehničkog sekretara Ureda direktora filijale u Agenciji za...  ...Hercegovine; Da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Posebni uslovi:... 

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Administrativni referent (m/ž)

 ...VSS/SSS; Dobro poznavanje rada na računaru (Microsoft Office); Organiziranost Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima; Nudimo vam: Izazovan i dinamičan posao, Odgovarajuća primanja, Mogućnost napredovanja. Ukoliko ispunjavate navedene... 

Mepas d.o.o.

Sarajevo
prije 10 dana

Saradnik za kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova: Obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, od pripreme akata do arhiviranja...  .... obavlja poslove stručne i administrativne podrške zaposlenima Projekta iz oblasti...  ...procedure nabavki roba i usluga, te tehničke podrške Projektu. obavlja poslove... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Referent ...

 ...vrijeme u Ministarstvu pravde  Bosne i Hercegovine 1. REFERENT ZA POSLOVE PISARNICE - 1 izvršitelj Pripadajuća osnovna neto...  ...inventuri broj, po nalogu pomoćnika ministra obavlja i administrativno-tehničke poslove za potrebe sektora, obavlja i druge poslove po nalogu... 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Viši referent za uredsko poslovanje

Opis poslova: Po prijemu signirane pošte obavlja radnje koje...  ...službe: vrši i sve druge poslove u svezi s uredskim poslovanjem...  ...Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički Složenost poslova : djelomično...  ...radnog mjesta : viši referent Radni odnos se zasniva... 

Federalno ministarstvo kulture i športa

Sarajevo
prije 26 dana

Servirka, Spremačica, Referent ....

 ...ljekarni - 1 izvršitelj 3. Referent za mjerenje kvalitete i...  ...- 3 izvršitelja 5. Viši fizioterapeut na Klinici...  ...Odsjeku prometa Službe za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja...  ...pravne, kadrovske i opće poslove - 1 izvršitelj 11. Administrativni djelatnik u Kliničkom Zavodu... 

SKB Mostar

Mostar
prije 17 dana

Viši/a referent/ica za kancelarijsko poslovanje 1 izvršilac

Opis poslova: Prima podneske stranaka; izdaje potvrde o primljenim podnescima; daje informacije...  ...obaveza, naplata i poništavanje administrativne takse; vrši prijem predmeta i akata za...  ...predmeta i akata; vrši i druge poslove koje odredi šef Pisarnice. Opći uslovi... 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarst...

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši samostalni referent za računovodstveno-materijalne poslove i poslove javnih nabava

 ...JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme # Viši samostalni referent za računovodstveno-materijalne poslove i poslove javnih nabava"……………………………………………………………... jedan (1) izvršitelj Uvjeti za obavljanje poslova... 

Vlada Hercegovačko - neretvanske županije/kantona

Mostar
pre 2 meseci

Referent - specijalist za finansijsko-materijalne poslove i likvidaturu

 ...za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u sjedištu Ministarstva-Sarajevo 1/01 Referent – specijalist za finansijsko-materijalne poslove i likvidaturu SEKTOR ZA OPŠTE, PRAVNE I FINANSIJSKO-MATERIJAI.NE POSLOVE Odsjek za finansijsko – materijalne... 

Ministarstvo za ljudksa prava i izbjeglice

Sarajevo
pre 2 meseci

Tehnički dizajner (m/ž)

 ...Opis posla Kao Tehnički dizajner, imaćete ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti naše kompanije i doprinosa našem uspehu. Bićete odgovorni za dizajn i razvoj novih proizvoda, istovremeno unapređujući naše postojeće linije proizvoda putem tehničkih poboljšanja i inicijativa... 

Menz Industriedienstleistungs-GmbH

Bosna i Hercegovina
prije 20 dana

Administrativni asistent Banja Luka

 ...redovnih uvjerenja kod nadležnih organa, pomoćni/sekretarski poslovi. Minimalno potrebni uslovi i specifične karakteristike: SSS,...  ...razvoja, edukacije. Kandidati koji su zainteresovani za posao Administrativni asistent Banja Luka svoje prijave sa biografijom mogu slati putem... 

Agencija Spektar

Banja Luka
prije 11 dan

Referent u marketingu/Marketing asistent

 ...raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Referent u marketingu/Marketing asistent - 1 izvršitelj Opis...  ...o realizaciji planiranih aktivnosti Operativni i administrativni poslovi Uvjeti: VŠS/VSS (ekonomski fakultet ili društveni studij... 

Elite media group d.o.o

Mostar
pre 2 meseci

Referent ...

Opis poslova: Za poziciju 1/01 - Referent za vođenje privremene arhive : formira predmet, ulaže združene akte...  ...na arhiviranje. Obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Odsjeka....  ...gimnazijskog ili drugog društvenog smjera ili tehničkog smjera, IV stepen; # najmanje 6... 

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...savjetnik za imovinsko-pravne poslove – Općinska služba za...  ...zemljišta – 1 (jedan) izvršilac 02.Viši stručni saradnik za knjigovodstvo...  ...Vijeća; pruža stručnu i administrativnu pomoć vijećnicima; sudjeluje...  ...osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci