Viši stručni saradnik za normativno - pravne poslove Tuzla

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kanto...

 ...mjesta državnog službenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Radno mjesto: - Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac.Opis poslova: Izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na odobrenja,... 

Tuzla

prije 13 dana

Samostalni pravni stručni saradnik

 ...Ako imate završen pravni fakultet, posjedujete iskustvo u bankarskom...  ...poslovanju na pravnim poslovima, želite nove izazove, orijentirani...  ...biti: SAMOSTALNI PRAVNI STRUČNI SARADNIK Odjel za pravnu podršku...  ...kreditno-garancijske poslove/projektna finansiranja i sl.... 

Sarajevo

prije 11 dan

Stručni saradnik za protokolarne poslove

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Radno mjesto: -Stručni saradnik za protokolarne poslove - 1(jedan) izvršilac Opis poslova: učestvuje u...  ...Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke, fakultet ekonomskog smjera ili drugog fakulteta... 

Sarajevo

prije 11 dan

Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove

Novi

Agencija za državnu upravu RS

 ...mjesta I - 1. Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove 1.1. Šef područne jedinice, Područna jedinica...  ...1 izvršilac 1.3. Viši stručni saradnik za geodetske poslove, Područna jedinica Banja Luka... 

Novo Sarajevo (opština)

prije 5 dana

Viši stručni saradnik za finansijsko - računovodstvene poslove Sarajevo

Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine

 ...Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine STRUČNA SLUŽBA ZA UPRAVNE, STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove...  ...prijave na navedeni Javni oglas.Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog... 

Sarajevo

prije 19 dana

Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

Agencija za državnu službu BiH

 ...Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine STRUČNA SLUŽBA ZA UPRAVNE, STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove...  ...prijave na navedeni Javni oglas. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog... 

Banja Luka

prije 19 dana

Stručni saradnik

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja u oblasti mjeriteljstva; vrši izradu...  ...ispitivanju za verifikaciju; obavlja poslove verifikacije mjerila u području...  ...3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika... 

Sarajevo

prije 13 dana

Stručni savjetnik - pravnik Sarajevo

Novi

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

 ...Hercegovine Radno mjesto:- Stručni savjetnik - pravnik – 1 (jedan) izvršilacOpis poslova: provođenje politike i izvršavanje...  ...podataka; obavlja poslove i zadatke iz nadležnosti Tužiteljstva...  ...stečeno četverogodišnjim studijem na pravnomfakultetu prije reforme visokog... 

Sarajevo

prije 2 dana

Viši stručni saradnik za razvoj udruživanja...

 ...obrta Radno mjesto: ~ Viši stručni saradnik za razvoj udruživanja...  ...(jedan) izvršilac Opis poslova: prati i proučava stanje i pojave...  ...Sektora; obavlja i druge poslove koje odredi rukovodilac Sektora...  ...diploma visokog obrazovanja pravne struke, fakultet političkih... 

Mostar

prije 21 dan

Šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje

Agencija za državnu službu BiH

 ...Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine 1/01 Šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I UPRAVNO...  ...sektora rukovodi radom sektora i odgovoran je za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga sektora, kao... 

Sarajevo

prije 17 dana

Viši stručni saradnik za regulativu u Odjelu za...

 ...odnos na radno mjesto: ~ Viši stručni saradnik za regulativu u Odjelu za...  ...od 6 mjeseci. I OPIS POSLOVA Opis primarnih obaveza i...  ...efikasnu superviziju banaka sa pravnog aspekta, prati i analizira...  ...bankarskog sistema; e) obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Odjela... 

Sarajevo

prije 21 dan

Stručni saradnik u Odjeljenju prodaje Banja Luka

Triglav osiguranje

 ...Posebni uslovi za kandidate: ~ Visoka ili viša stručna sprema – prednost ekonomski smjer, ~1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, ~ napredni nivo Excel-a. Uz prijavu na konkurs za posao Stručni saradnik u Odjeljenju prodaje Banja Luka kandidati... 

Banja Luka

prije 20 dana

Viši stručni saradnik za mjesne zajednice Novi Grad

Opština Novi Grad

 ...Opštinsku upravu Opštine Novi Grad:1. viši stručni saradnik za mjesne zajednice - 1 (jedan)...  ...koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,5. da nije otpušten...  ...16).V - Opis poslovaSlužbenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom... 

Novi Grad

prije 9 dana