20 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

 ...2023. godine, Upravni odbor JU Muzički centar Pavarotti Mostar, raspisuje J A V N I   K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora na period od četiri (4) godine Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove: završena VSS, da... 

JU Muzički Centar Pavarotti Mostar

Mostar
prije 25 dana

Direktor

 ...obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04. 1/14.7/16. i 7/22.), čl. 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 2/05), čl. 85. st. 1. tač. 7. i čl. 87. i čl. 88. Pravila JU Osnovne... 

JU Osnovna škola „Zalik“,Mostar

Mostar
prije 8 dana

Direktor

 ...u j e J A V N I   K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Dom za stara i iznemogla lica” Jablanica...  ...za stara i iznemogla lica” Jablanica II Opis pozicije Direktor JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica obavlja sljedeće... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 22 dana

Direktor

 ...BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“)...  ...do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora. Direktor JU Srednje politehničke škole u Mostaru bira se na mandatni... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 26 dana

Direktor

 ...i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), članova 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Služene novine HNK“ broj 02/05), Pravila JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
pre mesec dana

Direktor

 ...zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj:UO-17/15, te Odluke Upravnog odbora o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj:UO-116/23, Upravni odbor raspisuje K O N K U R S za izbor i... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Stručni saradnik ,,,

 ...danom predaje prijava na Javni oglas.  III - Postupak izbora Za provođenje konkursne procedure po Javnom oglasu, generalni direktor Agencije će imenovati Komisiju za izbor zaposlenika koja će razmotriti pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 29 dana

Vježbenik

 ...radni odnos na određeno vrijeme radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad KORPORATIVNA JEDINICA PREDSJEDNIKA UPRAVE - DIREKTORA # Stručni suradnik za sigurnost 2, Grupa za sigurnost, Odjel za internu kontrolu i sigurnost, KJPU – 1 (jedan) izvršitelj,... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za izradu provedbenih planova

 ...svoje oblasti i Zavoda; sarađuje na izradi priloga u stručnim izdanjima Zavoda i Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Zavoda. Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine: 1. da... 

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-ner...

Mostar
prije 6 dana

Otpremnik/ca (m/ž)

 ...Vas su nam potrebni određeni osobni podaci. Messer štiti Vaše osobne podatke u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, Odlukom direktora o obradi osobnih podataka kandidata za radna mjesta te Evidencijom kandidata za radna mjesta, registriranoj u Glavnom registru Agencije... 

Messer

Mostar
prije 12 dana

Radnik u maloprodaji (m/ž)

 ...pravilan sistem montiranja, korištenja i čuvanja proizvoda Rad na kasi Izvršavanje drugih zadataka propisanih od strane izvršnog direktora kompanije Uslovi: Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Minimum IV stepen stručne spreme... 

Umbrella Corporation BH d.o.o.

Mostar
pre 2 meseci

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...poslove u kućnoj njezi ako se za to ukaže potreba, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe, glavne medicinske sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra. # Pružanje medicinskih usluga korisnicima Centra u smjenama ili turnusima,  uz obveznu primopredaju službe,... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 19 dana

Dipl. pravnik (m/ž)

 ...u skladu sa zakonskim propisima i svim izvršenim promjenama Sastavlja ugovore i izrađuje opće akte Društva po nalogu izvršnog Direktora Daje pravne savjete i mišljenja Prati sve zakonske propise, a posebno one koji su u neposrednoj vezi sa djelatnošću Društva,... 

„Prisika“ d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Medicinska sestra/tehničar ...

 ...kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj           01-1-645/23 od 22.03.2023.godine, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje JAVNI OGLAS za  popunu upražnjenih radnih mjesta 1.NEODREĐENO VRIJEME... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Referent - Blafgajnik za naplate cestarina, Referent - Vatrogasac

 ...druge poslove u okviru svoje stručne spreme po nalogu višeg referent - vođe vatrogasne grupe, šefa Odjela, šefa Službe i izvršnog direktora Sektora za upravljanje i održavanje. KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana

Doktor medicine; logoped; glavni finansijski knjigovođa

 ...radnom mjestu, obavlja poslove u čitavom sistemu Doma zdravlja po potrebi organizacije, kao i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja, obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 6 dana

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...Neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 5. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i Odluke direktora Pozorišta lutaka u Mostaru o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos, broj 01-3036-51- 01/23 od 24.05.2023. godine,... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 8 dana