Saradnik u KFZ odjelu

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C2) SSS/VSS društvenog/tehničkog smjera Dobre organizacijske vještine, visok nivo tačnosti i pažnja na detalje Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 26 dana

Stručni saradnik za opće poslove

 ...radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik - koordinator predmeta

 ...sačinjavanje redovnih godišnjih izvještaja koje je Tužilaštvo BiH dužno podnositi VSTV-u i Parlamentarnoj skupštini BiH, uz nadzor stručnog saradnika savjetnika pravnika; Po nalogu rukovodioca odjela, rukovodioca odsjeka i tužioca vrši popis krivičnog spisa; Po nalogu rukovodioca... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...prijem na rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar, 1 izvršilac 2. MJESTO RADA: Mostar 3. OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDATTREBA DA ISPUNJAVA:... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž)

 ...Tražimo netipičnu kolegicu/kolegu u Sektoru IT i operacija, na određeno vrijeme: Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž) Mjesto rada: Sarajevo Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Sarajevski kanton
prije 11 dan

Viši stručni saradnik za monitoring u RC

 ...stručni upravni ispit; poznavanje jednog svjetskog jezika; poznavanje rada na računaru.  Status: Državni službenik – viši stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM Broj izvršilaca: jedan (1) Mjesto rada:  Banja Luka Napomene za kandidate... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Banja Luka
prije 27 dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za finansije

 ...u Kancelariji za veterinarstvo  Bosne i Hercegovine do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE Opis radnih zadataka: vodi evidenciju stalnih sredstava... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - referent

 ...JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik – referent za period od 1918. – 1945. godine – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : radi na sređivanju i obradi građe, izrađuje... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

Opis poslova:  Primjenjuje zakonske propise i metodologije iz oblasti nadzora nad namjenskim utroškom sredstva Fonda, priprema prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obrade izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu...

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana

Saradnik za veledrogerijsko poslovanje

 ...vodećih farmakoterapeutskih grupa, poštujući ključne korporativne vrednosti: Agilnost, Integritet, Preduzetništvo i ONE STADA. Saradnik za veledrogerijsko poslovanje Lokacija: Banja Luka Potrebne kvalifikacije: • VII stepen stručne spreme ekonomske... 

STADA Arzneimittel AG Hemofarm Banja Luka d.o.o.

Banja Luka
pre mesec dana

Saradnik za knjigovodstvene poslove Laktaši

 ...kojima se ukaže potreba. Nudimo: Stimulativne uslove, dobru timsku atmosferu, priliku za lični i profesionalni razvoj. Kandidati zainteresovani za posao Saradnik za knjigovodstvene poslove Laktaši svoje prijave sa biografijom mogu slati putem opcije "Prijavite se za posao".

Agencija Spektar

Laktaši
prije 13 dana

Saradnik za pravne poslove Laktaši

 ...nalogu neposrednog rukovodioca. Nudimo: Stimulativne uslove, dobru timsku atmosferu, priliku za lični i profesionalni razvoj. Kandidati zainteresovani za posao Saradnik za pravne poslove Laktaši svoje prijave sa biografijom mogu slati putem opcije "Prijavite se za posao".

Agencija Spektar

Laktaši
prije 26 dana

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

Opis poslova: - Inicira i realizira projekte iz domena svog sektora; - Priprema projektnu dokumentaciju za apliciranje na grantove nadležnih organa uprave i upravnih organizacija u Bosni i Hercegovini; - Prati i analizira EU projekte, te Olimpijske solidarnosti, EOK...

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Saradnik za kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova: Obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, od pripreme akata do arhiviranja propisane dokumentacije za potrebe Projekta. obavlja poslove stručne i administrativne podrške zaposlenima Projekta iz oblasti konkursnih procedura, zapošljavanja...

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik u Službi radnih tijela

 ...mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radno mjesto: - Stručni saradnik u Službi radnih tijela - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : pomaže u radu Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i... 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik za analizu i praćenje rada banaka

 ...Večernji list, 08.07.2023. JAVNI OGLAS za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, u svojstvu saradnika za analizu i praćenje rada banaka u Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine u filijali Banja Luka – 1 izvršilac Opšti uslovi... 

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Banja Luka
pre 2 meseci

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

Opis poslova: pod direktnim nadzorom pravnog savjetnika i pravnog savjetnika-asistenta pomaže sudijama i vijećima u vođenju predmeta i pripremama za suđenja, pruža pomoć stranama u postupku prilikom planiranja suđenja, prisustvuje suđenju i koordinira podršku drugih službi...

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove – Služba za  imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan)... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Administrativno - tehnički saradnik

 ...za potrebe Kabineta, po nalogu predsjedavajućeg Doma, te sekretara Doma. Kandidat za radno mjesto: Administrativno-tehnički saradnik u Kabinetu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine treba da ispunjava slijedeće opće uslove: -... 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik u HR odjelu

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C1/C2) SSS/VSS društvenog smjera Samostalnost i proaktivnost u rješavanju problema Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji zadaci: Obračun dnevnica...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 26 dana

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...u Centralnu banku Bosne i Hercegovine CENTRALNI URED CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU a) Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za razvoj i održavanje aplikacija Odjeljenja... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik; Sudski pripravnik; Sudski volonter

Opis poslova: obavlja praksu u Sudu u cilju stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pomaže pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: ...

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Mlađi stručni saradnik - knjigovođa za KUF

opis poslova: - prati i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga svog radnog mjesta, - učestvuje u izradi normativnih akata, - učestvuje u izradi planova i programa u ekonomskom dijelu - vodi finansijsko knjigovodstvo odnosno: ▪ kontira i knjiži poslovnu dokumentaciju...

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

Opis poslova i radnih zadataka:  Prati i proučava pitanja ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po medjunarodnom ratnom i humanitarnom pravu; Priprema dijagrame i pravi analize, analitičke osvrte po pitanju počinjenih ratnih zločina i krivičnih  djela kažnjivih po ...

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta, Stručni saradnik za javne nabave, Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar

 ...01.Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar –  pomoćnik Načelnika – 1 (jedan) izvršilac 02.Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta – 1 (jedan) izvršilac 03.Stručni saradnik za javne nabave – 1 (jedan) izvršilac 01. Opis... 

Općina Prozor - Rama

Prozor-Rama
pre 2 meseci

Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ...neodređeno vrijeme; 3. Mlađi revizor za finansijsku reviziju , 2 (dva) izvršioca za rad na neodređeno vrijeme; 4. Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije , 1 (jedan) izvršilac za rad na neodređeno vrijeme. 1. REVIZOR ZA FINANSIJSKU REVIZIJU... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana