Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Stručni saradnik za finansijske poslove posao

1-20 od 494 rezultati

Javni oglasi  -  Tuzla
 ...koje provodi Ministarstvo; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca....  ...radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija),... 
prije 8 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Banovići
 ...Banovići objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Banovići 4 / 492 - Stručni saradnik za stambeno komunalne poslove u Službi za stambeno komunalne poslove, društvene djelatnosti i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac.... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Banovići
 ...naknade za korištenje građevinskog zemljišta; obavlja i druge poslove iz domena svog radnog mjesta, koji mu se stave u zadatak; za svoj...  ...Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji: VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog... 
prije 4 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
Opis poslova: obavlja najsloženije financijsko-računovodstvene poslove za koje se traži visok stupanj stručnosti i samostalnosti;...  ...javnim nabavama; priprema analitičke, informativne i druge stručne financijsko-računovodstvene materijale; priprema izvješća, informacije... 
prije 6 dana
Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija)  -  Sarajevo
Opis poslova: Obavlja poslove čišćenja radnih i drugih prostorija, sanitarnih prostora, hodnika, stepeništa, prozora i drugih staklenih...  ...ili ovjerena kopija uvjerenja), za:    poziciju 1.  - visoka stručna sprema,  poziciju 2. -  srednja stručna sprema dokaz o... 
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...jedan) izvršilac Opis poslova: Obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odjeljenja za čije je vršenje potreban visok...  ...nadležnosti Ministarstva; priprema izmjene i dopune propisa; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona;... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...Opis poslova i radnih zadataka: ~ Obavlja poslove prevođenja-lektorisanja zakonskih i podzakonskih akata i međunarodnih sporazuma...  ...smjera(VII/1 stepen); najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; stručni ispit; Status: državni službenik. Pripadajuća osnovna... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Zenica
 ...ministarstva (kontrola radnog vremena) shodno tome inicira i provodi odgovarajuće mjere, daje stručna mišljenja iz svog domena rada, vrši arhiviranje završenih predmeta i akata, sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO 9001:2000... 
prije 8 dana
LRC d.o.o.  -  Sarajevo
LRC Inkasso d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za: STRUČNI SARADNIK ZA KOMPENZACIJE Uslovi: - SSS ekomonskog usmjerenja ili VSS, Ekonomski fakultet - Radno iskustvo 2 godine u oblastima kompenzacija, računovodstva, naplate i administracije - Prednost imaju... 
prije 21 sat
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Unsko-sanski kanton
 ..., nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona 3/668 02. Stručni saradnik za srednje obrazovanje - 1 (jedan) izvršilac 02.Opis poslova...  ...procedura iz djelokruga rada (samokontrola); vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra za srednje obrazovanje, obrazovanje... 
prije 1 dan
Sarajevo
 ...namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to: b) U Službi za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša: 2. „Viši referent za stručno operativne poslove za komunalnu oblast“................................... 1 izvršilac Opis... 
prije 8 dana
Agencija za poštanski saobraćaj/promet Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...eventualno pružati računovodstvene usluge; Rukovodi i organizira poslove vezano za financijsku funkciju Agencije; Planira i prati priliv...  ...treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: Visoka stručna sprema (VSS), ekonomski fakultet, Najmanje pet (5) godina radnog... 
prije 1 dan
Sarajevo
 ...Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine 1/02 Viši stručni saradnik za javnost i medije SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU 1/02 Viši...  ...on-line, agencije) i izrađuje analize monitoringa, te druge poslove koje odredi šef Službe. Viši stručni saradnik za javnost i medije... 
prije 18 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja službenika u oblasti...  ...razvoja informacionog sistema; vrši i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni... 
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Travnik
 ...izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala; obavlja druge poslove vezane za zapošljavanje, koji nisu izričito navedeni, a...  ...se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi u trajanju od najmanje tri godine (sa... 
prije 4 dana
Sarajevo
 ...U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR U IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE I NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST ILI PREDMET 1. Oblast: Medicinska fizika – viši stručni saradnik, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom Uslovi za... 
prije 20 dana
Općinski sud Travnik  -  Travnik
 ...mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Travniku 5/ - Stručni saradnik za odnose sa javnošću – Glasnogovornik suda – 1(jedan)...  ...publikacija i drugih informativnih materijala i stručne literature i poslovi u vezi njihovog izdavanja i) prikupljanje, sređivanje,... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Žepce
 ...namještenicima u vezi njihovog radno-pravnog stusa, obavlja sve poslove oko javnog oglašavanja za popunu radnih mjesta u službama za...  ...utvrđena Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, priprema planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika... 
prije 4 dana
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke  -  Široki Brijeg
 ...požara, zaštite na radu i zaštite u rudnicima, te izvršava ostale poslove vezane za sigurnost ; ostvaruje stalnu suradnju s nadležnim...  ...eksplozija u gradu/općinama i o tim pitanjima pruža odgovarajuću stručnu pomoć  i daje stručne upute gradskim/općinskim tijelima civilne... 
prije 5 dana
„AD LOGISTIC“ Mosta  -  Mostar
„AD LOGISTIC“ Mostar, r a s p i s u j e K O N K U R S za prijem u radni odnos ~ administrator ekonomskih poslova– jedan (1) izvršilac Opis posla: ~ zaduženja robe i repromaterijala, vođenje poslovnih knjiga, izrada otpremnica, fakturisanje, priprema...
prije 15 dana