Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Stručni saradnik za finansijske poslove posao

1-20 od 320 rezultati

Fond za povratak Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...Pravobranilaštva BiH na prijedloge ugovora u skladu sa Zakonom o Pravobranilaštvu BiH, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja. Posebni uslovi:  Visoka stručna sprema VII stepen, završen pravni fakultet; jedna godina radnog iskustva nakon sticanja VII stepena;... 
prije 7 dana
ProCredit Bank d.d.  -  Sarajevo
 ...ProCredit Bank, raspisuje se konkurs za radno mjesto: Stručni saradnik za MIS Mjesto rada: Uprava Banke, Odjel finansija,...  ...priprema svih podataka potrebnih za istinitu i fer prezentaciju finansijskih i operativnih izvještaja Banke Pravovremeno i ispravno... 
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...nabavke i poštivanje rokova u skladu sa planom i zakonom, vrši stručne poslove koji se odnose na učešće u izradi i planiranju Budžeta...  ...pripremi završnog računa, učestvuje u pripremi tromjesečnih finansijskih izvještaja sa obrazloženjem koji se odnose na programske rezulatate... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...odnosima u skladu sa ovlaštenjima iz Uredbe kojom se propisuju poslovi osnovne djelatnosti; učestvuje u davanju podataka pri izradi prijedloga...  ...sekretar Općine. Uslovi: VSS - završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa... 
prije 11 dan
TRIGLAV OSIGURANJA D.D.  -  Mostar
 ...prijem u radni odnos više izvršilaca za radno mjesto ~ Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista - 1 izvršilac (Podružnica Mostar...  ...je da kandidati imaju iskustva u radu u osiguravajućoj ili finansijskoj industriji. Pri odlučivanju o izboru, izvršit će se... 
prije 7 dana
ALBAT d.o.o.  -  Sarajevo
 ...kontrola plaćanja (domaća i i inozemna) evidencija i obračun putnih naloga priprema dokumentacije za tendere administrativni poslovi ostali poslovi iz oblasti knjigovodstva Uslovi: SSS,VŠS ili VSS ekonomskog smjera tri godine dana iskustva na na... 
prije 11 dan
Javni oglasi  -  Travnik
 ...Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to: ~ VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, odnosno završen najmanje drugi ciklus diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja,... 
prije 4 dana
MY MEDICO d.o.o.  -  Sarajevo
 ...sredstvima sa sjedištem u Sarajevu. U cilju daljeg razvoja poslovanja raspisuje konkurs za prijem zaposlenika na poziciji Stručni saradnik/Medicinski predstavnik za teritorij Bosne i Hercegovine. Uslovi: Obavezno visoko obrazovanje: Završen farmaceutski... 
prije 1 dan
JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo  -  Jablanica
 ...na neodređeno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta: # Stručni saradnik za mašinsku opremu ……………………………………. 1 izvršilac USLOVI: VII...  ...je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove i zadatke radnog mjesta na koje se prijavljuje: naziv radnog... 
prije 10 sata
Zenica
 ...prijem u radni odnos više izvršilaca za radno mjesto Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista  1.Saradnik za poslove osiguranja...  ...je da kandidati imaju iskustva u radu u osiguravajućoj ili finansijskoj industriji. Pri odlučivanju o izboru, izvršit će se... 
prije 1 sat
Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integra...  -  Široki Brijeg
 ...članstvu i sklapanju sporazuma BiH s EU; - sudjeluje u pružanju stručne potpore tijelima uključenim u  proces pristupanja  EU u...  ...proizlaze iz procesa integracije BiH u EU; - obavlja i druge poslove iz područja europskih integracija odnosno pristupanja BiH  EU i... 
prije 7 dana
Agenciji za policijsku podršku  -  Sarajevo
 ...evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH; obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog kojem je odgovoran za svoj rad. Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepena stručne spreme ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Fojnica
 ...informacija izmedu njih i općinskog organa uprave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog nadelnika...  ...o unutrašnjoj organizaciji, i to: VSS - VII stepen stručne spreme ili prvi (sa najmanje 240 ECTS bodova), ili drugi ili treći... 
prije 11 dan
Banja Luka
 ...Radno mjesto: Stručni referent za tehničko – operativne poslove i rad na telefonskim pozivima O nama: Uspješna smo, kreativna, ambiciozna, dinamična i brzo rastuća međunarodna firma, koja se bavi zastupanjem u osiguranju. Br. osoba: 1 radnica Opis rada:... 
prije 1 sat
Ministarstvo porodice, omladine i sporta  -  Banja Luka
 ...Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i koordinaciju i praćenje projekata omladinskih organizacija – 1 izvršilac; Ministarstvo porodice...  ...put zasniva radni odnos u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, na neodređeno vrijeme na radnom mjestu inspektora, provešće... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Fojnica
 ...izdaje propisane izvode iz registra; vrši prijem stranaka i daje stručna objašnjenja o pitanjima iz djelokruga radnog mjesta; vodi...  ...vodi službena evidencija i o istom izdaje uvjerenja; vrši i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno je odgovoran... 
prije 11 dan
Javni oglasi  -  Fojnica
 ...izvršilac Opis poslova: ~ obavlja operativno planske poslove u planiranju i razradi mjera zaštite i spašavanja u skladu sa...  ...ljudi i materijalnih dobara i to: koordinira rad i pruža stručnu pomoć službama zaštite i spašavanja na području općine i drugim... 
prije 11 dan
ZART Home&Contract Textile (ZART d.o.o. Sarajevo-Ilidža)  -  Sarajevo
 ...komunikacija s dobavljačima i klijentima Briga o enterijeru prodajnog objekta Izrada faktura i ostali finansijsko/administrativni poslovi Od Vas očekujemo: Završenu SSS Poželjno radno iskustvo Obavezno poznavanje engleskog jezika Komunikativnost i... 
prije 16 sata
Javni oglasi  -  Trnovo (opština) (Sarajevski)
 ...na Vijeću i radnim tijelima Vijeća; vrši obradu amandmana; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima Ustavnih...  ...inicijativa; pruža stručnu pomoć radnim tijelima Vijeća; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga Službe.... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Trnovo (opština) (Sarajevski)
 ...federalnim organima uprave i drugim institucijama koji su nadležni za poslove iz oblasti privrede, radi rješavanja pitanja od zajedničkog...  ...vijeće i općinskog načelnika iz nadležnosti službe; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima Ustavnih amandmana... 
prije 4 dana