Stručni saradnik za opće poslove

 ...radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za finansije

 ...sa porodiljskog odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE ZA PRAVNE,...  ...u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje...  ...sličnim poslovima i zadacima, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru;... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž)

 ...Tražimo netipičnu kolegicu/kolegu u Sektoru IT i operacija, na određeno vrijeme: Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž) Mjesto rada: Sarajevo Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Sarajevski kanton
prije 11 dan

Stručni saradnik - referent

 ...JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Arhivu Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik – referent za period od 1918. – 1945. godine – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : radi na sređivanju i obradi građe, izrađuje... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

 ...priprema prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obrade izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu izvještaja od strane korisnika sredstava Fonda, prati proces implementacije programa i projekata koji se finansiraju/... 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana

Viši stručni saradnik za monitoring u RC

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlja najsloženije stručne poslove koji se odnose na planiranje, analize i stručna mišljenja, izradu...  ...rada na računaru.  Status: Državni službenik – viši stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM Broj izvršilaca... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Banja Luka
prije 27 dana

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

 ...tehničku pomoć prilikom izrade detaljnog budžeta projekta; - Pruža stručnu i tehničku pomoć prilikom sastavljanja aplikacije na dostupne...  ...; - Obavlja i druge poslove koje mu stavi u nalog Generalni sekretar i odgovoran je za izvršavanje gore navedenih poslova i zadataka... 

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik - koordinator predmeta

 ...sačinjavanje redovnih godišnjih izvještaja koje je Tužilaštvo BiH dužno podnositi VSTV-u i Parlamentarnoj skupštini BiH, uz nadzor stručnog saradnika savjetnika pravnika; Po nalogu rukovodioca odjela, rukovodioca odsjeka i tužioca vrši popis krivičnog spisa; Po nalogu... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje,... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...za prijem na rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar, 1 izvršilac 2. MJESTO RADA: Mostar 3. OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDATTREBA DA ISPUNJAVA:... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Stručni saradnik u Službi radnih tijela

 ...objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radno mjesto: - Stručni saradnik u Službi radnih tijela - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : pomaže u radu... 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove – Služba za  imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan)... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

 ...obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja i sudija. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova), položen stručni upravni... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni suradnik

 ...oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Viši stručni suradnik u timu za operacije i podršku, Odjel za IKT administraciju...  ...primarnih obaveza i odgovornosti poslova radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije,... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine CENTRALNI URED CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU a) Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za razvoj i održavanje aplikacija... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik; Sudski pripravnik; Sudski volonter

Opis poslova: obavlja praksu u Sudu u cilju stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pomaže pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi:... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Mlađi stručni saradnik - knjigovođa za KUF

 ...ispravnost svih izvještaja iz djelokruga svog rada, - arhivira proknjiženu dokumentaciju, - obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme. KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas, uz kraću... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

 ...dostupnih medija; Utvrđuje prioritetne dokumente koji su od ključne važnosti za ispunjavanje zadataka; Koordinira, usmjerava i pruža stručne savjete zaposlenima; Pomaže pripadnicima Odsjeka u ciljevima i pravcima djelovanja; određenih vrsta kriminaliteta za određeni... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Sekretar

 ...Šejh Jujo“ Mostar A)  na neodređeno vrijeme 1.         Sekretar škole.............................................................  ...89/18.) kandidati trebaju ispunjavati posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK,... 

JU Osnovna škola „Mustafa Ejubović-Šejh Jujo“

Mostar
pre mesec dana

Referent - Administrativno-tehnički sekretar

 ...BiH, i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove: # Srednja stručna sprema - IV stepen; # Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; # Položen stručni upravni ispit; #... 

Grad Mostar

Mostar
prije 25 dana

Stručni suradnik - kontrolor

 ...javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni suradnik - kontrolor, Odjel za nadzor zaštite korisnika...  ...primarnih obaveza i odgovornosti poslova radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije,... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 16 dana

Saradnik u KFZ odjelu

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C2) SSS/VSS društvenog/tehničkog smjera Dobre organizacijske vještine, visok nivo tačnosti i pažnja na detalje Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 26 dana

Generalni sekretar

Opis poslova i radnih zadataka: generalni sekretar rukovodi Generalnim sekretarijatom i organizuje obavljanje svih poslova koji su zakonom...  ...u struci od čega tri godine na rukovodećim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru. Status:... 

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ...na neodređeno vrijeme; 3. Mlađi revizor za finansijsku reviziju , 2 (dva) izvršioca za rad na neodređeno vrijeme; 4. Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije , 1 (jedan) izvršilac za rad na neodređeno vrijeme. 1. REVIZOR ZA FINANSIJSKU... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana

Administrativni - tehnički sekretar

 ...Hercegovine; Da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Posebni uslovi: Srednja stručna sprema, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i  poznavanje rada na računaru. Napomene: Ne... 

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...mjesta državnih službenika u Općini Čitluk Radna mjesta: 01.Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – Općinska služba za...  ...poslove i katastar zemljišta – 1 (jedan) izvršilac 02.Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava –... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci