Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Stručni su m/ž posao

1-20 od 358 rezultati

JU Centar „Zaštiti me“  -  Banja Luka
 ...Nastavnik stručno-teoretske nastave u struci ostale djelatnosti za zanimanje frizer – nepuna norma od 2 časa stručno-teoretske nastave, 1 izvršilac – lice sa iskustvom, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 30.06.2018. godine; Nastavnik stručno... 
prije 1 dan
Poreska uprava  -  Banja Luka
 ...Viši stručni saradnik za praćenje rizika – 1 izvršilac; Sjedište Poreske uprave, Sektor za kontrolu, istrage i obavještajne poslove Opis poslova: Prikuplja i prati relevantne podatke za praćenje rizika kontrole, prikuplja podatke od drugih državnih organa, institucija... 
prije 3 dana
Reca d.o.o.  -  Bijeljina
"RECA d.o.o. Sarajevo", oglašava poziciju za popunu radnog mjesta i prijem u radni odnos: STRUČNI SARADNIK ZA DIREKTNU PRODAJU Uslovi: SSS ili VSS tehničkog ili ekonomskog smjera, Poznavanje rada na računaru MS-Office, Razvijene komunikacijske i pregovaračke... 
prije 1 dan
MY MEDICO d.o.o.  -  Sarajevo
 ...medicinskim sredstvima sa sjedištem u Sarajevu. U cilju daljeg razvoja poslovanja raspisuje konkurs za prijem zaposlenika na poziciji Stručni saradnik/Medicinski predstavnik za teritorij Bosne i Hercegovine. Uslovi: Obavezno visoko obrazovanje: Završen... 
prije 17 sata
Služba za poslove sa strancima  -  Sarajevo
 ...jedinicama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu. Posebni uslovi : Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen pravni fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računarima; položen... 
prije 6 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU TERENSKI CENTAR SARAJEVO Stručni saradnik - voditelj postupka Opis poslova i radnih zadataka: Vodi manje složene upravne postupke, vrši izradu pojedinačnih i općih upravnih akata, predlaže nadzor i kontrolu i određene provjere... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...vrednovan sa 240 ECTS bodova, smjer informatika ili telekomunikacije ili dr. odgovarajući smjer poznavanje rada na računaru položen stručni upravni ispit tri godine radnog iskustva u struci Status: državni službenik - stručni savjetnik. Broj izvršilaca: 1 (... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...dinamikom te priprema prijedloge akata za provođenje postupaka javnih nabavki; provodi postupak e-aukcije na portalu javnih nabavki; pruža stručne upute službama na specificiranju zahtjeva kvaliteta i drugih zahtjeva koje moraju ispunjavati ponuđači ili roba, usluge i radovi a... 
prije 9 dana
Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...A S za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 1/01 Stručni savjetnik za administraciju baza – 1 izvršilac SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U ZAJEDNIČKOJ SLUŽBI SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE... 
prije 13 dana
Javni oglasi  -  Derventa
 ...objavljivanja konkursa. III Posebni uslovi: Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja položen stručni ispit za rad u republičkim... 
prije 2 dana
AKTIDO d.o.o.  -  Tuzla
 ...iskustva a koji svoju profesionalnu karijeru žele da grade na rezultatima i uspjehu, da se pridruže našem timu u plaćenoj obuci za: STRUČNI SARADNIK ZA GRAFIČKU OBRADU PODATAKA Ako već imaš osnovno znanje u grafičkim paketima i obradi fotografija, samo ti treba... 
prije 5 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...i istražuje promjene i pojave u mjesnim zajednicama i izrađuje analitičke materijale o stanju i potrebama mjesnih zajednica; vrši stručnu obradu predloženih infrastrukturnih i drugih inicijativa savjeta mjesnih zajednica; utvrđuje jedinstvenu bazu podataka na osnovu evidencija... 
prije 9 dana
Sarajevo
 ...Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja za 2017. godinu, planira realizaciju Programa obuke za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave. Ovaj program obuke namijenjen... 
prije 5 dana
Vrhovni sud Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURSza popunu radnog mjesta državnog službenika uVrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine06 / 950  - Stručni saradnik za računovodstveno- finansijske poslove - 1 (jedan) izvršilacOpis posłova: Učestvuje u izradi prijedloga budžeta za... 
prije 5 dana
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica  -  Sarajevo
 ...ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja -... 
prije 9 dana
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...Infrastructure - infrastruktura javnih ključeva), kataloga javnih registara i elektroničkih usluga, portala dobrih e-praksi; pruža stručnu pomoć Koordinaciji za interoperabilnost i mjeri uspješnosti primjene interoperabilnosti; učestvuje u pripremi relevantnih standarda... 
prije 13 dana
Javni oglasi  -  Teslić
 ...završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent , 2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili... 
prije 21 sat
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada odsjeka; prati zakonske propise i stara se o njihovoj primjeni; izrađuje nacrt i prijedlog budžeta Općine kao i Dokumenta... 
prije 9 dana
Agencija zaposli.se  -  Tuzla
Agencija zaposli.se za klijenta oglašava poziciju kroz plaćenu obuku za: STRUČNI SARADNIK ZA ANALITIČKU OBRADU PODATAKA Ako si optimistična, odgovorna, lojalna i poštena osoba, uz to odlična sa brojevima, vidiš vezu među brojevima koju drugi ne vide, lako komuniciras... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Derventa
 ...završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje... 
prije 21 sat