Samostalni pravni stručni saradnik

 ...Ako imate završen pravni fakultet, posjedujete iskustvo u bankarskom poslovanju na pravnim poslovima, želite nove izazove, orijentirani...  ..., mi vjerujemo da možete biti: SAMOSTALNI PRAVNI STRUČNI SARADNIK Odjel za pravnu podršku mreži, Direkcija pravnih poslova... 

Sarajevo

prije 11 dan

Viši stručni saradnik za normativno - pravne poslove Tuzla

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kanto...

 ...saobraćaja Tuzlanskog kantona Radno mjesto: - Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac.Opis poslova: Izrada i...  ...Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:  VSS – pravni fakultet, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge... 

Tuzla

prije 13 dana

Stručni saradnik za protokolarne poslove

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Federacije Bosne i Hercegovine Radno mjesto: -Stručni saradnik za protokolarne poslove - 1(jedan) izvršilac Opis poslova...  ...Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke, fakultet ekonomskog smjera ili drugog fakulteta društvenog smjera;... 

Sarajevo

prije 11 dan

Viši stručni saradnik

Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine

 ...Posebni uslovi: VSS – završen Ekonomski fakultet; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci...  ...: Državni službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata : 1....  ...prijave na navedeni Javni oglas. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje... 

Banja Luka

prije 19 dana

Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove

Novi

Agencija za državnu upravu RS

 ...Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove 1.1. Šef područne...  ...1 izvršilac 1.3. Viši stručni saradnik za geodetske poslove, Područna jedinica...  ....2. VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera (akademski... 

Novo Sarajevo (opština)

prije 5 dana

Stručni saradnik

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

 ...studiranja, mašinski, elektrotehnički, tehnološki ili metalurški fakultet najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon...  ...stručnog upravnog ispita. 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe... 

Sarajevo

prije 13 dana

Stručni savjetnik - pravnik Sarajevo

Novi

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

 ...Federacije Bosne i Hercegovine Radno mjesto:- Stručni savjetnik - pravnik – 1 (jedan) izvršilacOpis poslova: provođenje politike i...  ...pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnomfakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja... 

Sarajevo

prije 2 dana

Saradnik za tehničke uslove (m/ž)

Novi Jelšingrad a.d.

 ...donosim OGLAS Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme Saradnik za tehničke uslove - 1 izvršioc Posebne pogodnosti:...  ...novijelsingrad.com ili na adresu: „Novi Jelšingrad“ d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banja Luka. Minimalna stručna sprema: Fakultet... 

Banja Luka

prije 23 dana

Viši stručni saradnik za razvoj udruživanja...

 ...razvoja, poduzetništva i obrta Radno mjesto: ~ Viši stručni saradnik za razvoj udruživanja poduzetnika u Sektoru za razvoj – 1 (...  ...Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke, fakultet političkih nauka, ekonomski, mašinski, građevinski ili... 

Mostar

prije 21 dan

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 ...objavljujeК O N К U R SOrganizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik1. Za izbor nastavnika u zvanje redovnog...  ...ratara bb, 76 300 BijeljinaOrganizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale1. Za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Rimsko... 

Sarajevo

prije 11 dan

Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove Banja Luka

Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine

 ...ADMINISTRATIVNE POSLOVE 1/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove...  ...Posebni uslovi: VSS – završen Ekonomski fakultet; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci...  ...na navedeni Javni oglas.Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog... 

Banja Luka

prije 18 dana

Šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje

Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH

 ...Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:1/01 Šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanjeNa osnovu člana 21.  Zakona o državnoj...  .... Posebni uslovi:  VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa... 

Sarajevo

prije 17 dana

Stručni saradnik za pračenje neželjenih dejstava medicinskih sredstava

Defter d.o.o.

 ...dokumentacije. Korespodencija sa stranim i domaćim dobavljačima. Komunikacija i posjeta kupaca. Obavezni uslovi: Završen fakultet zdrastvenih studija/farmaceutski/medicinski/stomatološki ili veterinarski Jedna godina radnog iskustva Položen stručni ispit... 

Sarajevo

prije 25 dana

Stručni saradnik u Odjeljenju prodaje Banja Luka

Triglav osiguranje

 ...~1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, ~ napredni nivo Excel-a. Uz prijavu na konkurs za posao Stručni saradnik u Odjeljenju prodaje Banja Luka kandidati su dužni dostaviti radnu biografiju, na adresu Prvog krajiškog korpusa 29, 78000 Banja... 

Banja Luka

prije 21 dan