Stručni saradnik za opće poslove

 ...u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

Opis poslova:  Primjenjuje zakonske propise i metodologije iz oblasti nadzora nad namjenskim...  ...prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obrade izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih...  ...sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu izvještaja od strane korisnika sredstava... 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Viši stručni saradnik za monitoring u RC

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlja najsloženije stručne poslove koji se odnose na planiranje, analize i stručna mišljenja, izradu elaborata, studija...  ...na računaru.  Status: Državni službenik – viši stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Banja Luka
prije 27 dana

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

Opis poslova: - Inicira i realizira projekte iz domena svog sektora; - Priprema projektnu...  ...detaljnog budžeta projekta; - Pruža stručnu i tehničku pomoć prilikom sastavljanja aplikacije...  ...na dostupne grantove; - Obavlja poslove stručne, tehničke i administrativne podrške... 

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

Opis poslova i radnih zadataka:  Prati i proučava pitanja ratnih zločina i krivičnih djela...  ...zadataka; Koordinira, usmjerava i pruža stručne savjete zaposlenima; Pomaže pripadnicima...  ...rada u narednom periodu, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka. Prati međunarodnu... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove – Služba za  imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac 02.... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove, Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava, Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela

 ...službenika u Općini Čitluk Radna mjesta: 01.Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – Općinska služba za  prostorno uređenje,...  ...poslove i katastar zemljišta – 1 (jedan) izvršilac 02.Viši stručni saradnik za knjigovodstvo, popis imovine i kapitalnih sredstava... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci

Pomoćnik rukovoditelja organa državne službe, Viši stručni saradnik za građevinsko-tehničke i administrativne poslove, Viši stručni saradnik za opće i pravne poslove u oblasti matičnih evidencija

Opis poslova: prate se propisi iz djelokruga rada; vrši se kontrola...  ...se u izradi budžeta Grada; stručno se obrađuju podaci za pripremu...  ...; obavljaju se i drugi poslovi koje odredi šef Stručne službe...  ...Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, koji obavljaju poslove... 

Grad Čapljina

Čapljina
pre 2 meseci

Stručni saradnik za finansije

 ...porodiljskog odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE ZA...  ...I ADMINISTRATIVNE POSLOVE Opis radnih zadataka: vodi...  ...analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu...  ...i zadacima, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik za knjigovodstvene poslove Laktaši

 ...saradljivost i sistematičnost u radu. Opis poslova: Kontrola knjizenja ulaznih i izlaznih...  ...dokumentacije za utuženje, drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca za kojima...  ...razvoj. Kandidati zainteresovani za posao Saradnik za knjigovodstvene poslove Laktaši svoje... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 13 dana

Viši stručni suradnik

 ...odnos na radno mjesto: Viši stručni suradnik u timu za...  ...administraciju i podršku, Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije...  ...6 mjeseci. I OPIS POSLOVA Opis primarnih obaveza...  ...radnog mjesta Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik - referent

 ...Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik – referent za period od 1918. – 1945. godine – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : radi na sređivanju i obradi građe,...  ...se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka ..

 ...banku Bosne i Hercegovine CENTRALNI URED CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU a) Samostalni stručni saradnik za razvoj aplikacija i poslove baza podataka – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za razvoj i održavanje aplikacija Odjeljenja za informacione... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž)

 ...kolegicu/kolegu u Sektoru IT i operacija, na određeno vrijeme: Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž) Mjesto rada...  ...oec; Po mogućnosti već jednu godinu radiš na relevantnim poslovima; Poznavanje radu na računaru ; Aktivno znanje... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Sarajevski kanton
prije 11 dan

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : vrši prikupljanje, sređivanje,...  ...ugovora o javnim nabavkama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Kandidati moraju ispunjavati... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik u Službi radnih tijela

 ...mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta...  ...Radno mjesto: - Stručni saradnik u Službi radnih tijela - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova : pomaže u radu Odbora za ekonomsku...  ...stručnih mišljenja; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu sekretara... 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Revizor za finansijsku reviziju, Revizor za reviziju učinka, Mlađi revizor za finansijsku reviziju, Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije

 ...izvršioca za rad na neodređeno vrijeme; 4. Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i komunikacije...  ...ZA FINANSIJSKU REVIZIJU Opis poslova : obavlja reviziju finansijskih...  ...procedurama kontrole kvaliteta; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i... 

Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - koordinator predmeta

Opis poslova: Vrši koordinaciju tužilačkih odjela sa pisarnom TBiH i drugim koordinatorima...  ...skupštini BiH, uz nadzor stručnog saradnika savjetnika pravnika; Po nalogu rukovodioca...  ...u krivičnom postupku; Izvršava i druge poslove po nalogu glavnog tužioca ili rukovodioca... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik za kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova: Obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja, od pripreme akata do arhiviranja propisane dokumentacije za potrebe Projekta. obavlja poslove stručne i administrativne podrške zaposlenima Projekta iz oblasti konkursnih procedura, zapošljavanja... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši referent-tajnica, Viši referent za administrativne poslove

 ...organizacijska jedinica: Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove - 01. Viši referent-tajnica - 02. Viši referent za administrativne poslove...  ...radnog staža na istim ili sličnim poslovima -položen stručni upravni ispit -poznavanje rada na računaru Za poziciju... 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

Mostar
pre mesec dana

Pomoćnik ministra, Viši stručni saradnik za koordinaciju izrade i pregled politika, Stručni saradnik za odbrambena pitanja i poštivanje propisa

 ...01 Pomoćnik ministra 1/02 Viši stručni saradnik za koordinaciju izrade i...  ...programe vojno-obavještajnih poslova 1/11 Stručni savjetnik za...  ...savjetnik za imovinsko-pravne poslove 1/24 Prevodilac...  ...obrađuje podatke i uspostavlja dokumentacione materijale, obavlja i druge... 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta, Stručni saradnik za javne nabave, Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar

 ...Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar –  pomoćnik Načelnika – 1 (jedan) izvršilac 02.Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta – 1 (...  ...Općina samostalno ili u saradnji s višim nivoima vlasti, međunarodnim organizacijama... 

Općina Prozor - Rama

Prozor-Rama
pre 2 meseci

Saradnik za pravne poslove Laktaši

 ...saradljivost i sistematičnost u radu. Opis poslova: Izrada prijedloga opštih i pojedinačnih...  ...odnose članova Društva i drugi poslovi od značaja za statusni položaj Društva,...  ...razvoj. Kandidati zainteresovani za posao Saradnik za pravne poslove Laktaši svoje prijave... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 26 dana

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...vrijeme uz probni rad od šest mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar, 1 izvršilac 2....  ...te koordiniranje saradnje s Odjelom za pravne poslove i Sektorom za kreditne i operativne rizike, Vodi... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Stručni suradnik za financijske poslove

 ...kulturno – povijesne baštine/istorijskog nasljeđa Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije Radno mjesto: - Stručni suradnik za financijske poslove – Sektor za pravne, opće i financijske  poslove – 1 (jedan) izvršitelj Opis poslova : izrađuje analize,... 

Zavodu za zaštitu kulturno – povijesne baštine/istorijskog n...

Mostar
pre mesec dana

Viši stručni suradnik za pravne i opće poslove

 ...a na zahtjev Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI...  ...geodetske i imovinsko-pravne poslove Radno mjesto: - Viši stručni suradnik za pravne i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac... 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

Opis poslova: pod direktnim nadzorom pravnog savjetnika i pravnog savjetnika-asistenta pomaže...  ...i u pripremi izvještaja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika...  ...Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Viši referent za opšte poslove u Odsjeku za opšte i finansijske poslove ...

Opis poslova: Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Odsjeka, kao što su prijem, sređivanje, obrada i čuvanje prepiske, dokumentacije i arhive;...  ...rad odgovara šefu Odsjeka. Posebni uslovi: Srednja stručna sprema – IV stepen, završena škola srednjeg stručnog... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Banja Luka
pre 2 meseci